Onze dienstenAccounting

 • Analyse van de financiële evenwichten en bijzondere opdrachten voorbehouden door de wet aan de accountants ( bijzonder rapport naar aanleiding van de transformatie van de juridische vorm van de onderneming, belangenconflict, uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde, de afschaffing of de limitering van het voorkeurrecht, de toekenning van het voorrangsrecht voor oude aandeelhouders, de fusie of splitsing van de onderneming, liquidatie van de onderneming)
 • Controle en opstellen van alle boekhoudkundige documenten


Boekhouding

 • Archiveren, inboeken en periodieke aangiftes
 • Analytische boekhouding en beheer
 • Gedeeltelijke of volledige audit van uw boekhouding
 • Het houden van de wettelijke boeken
 • Opstellen van de jaarrekening en bijlages
 • Financiële rapportering


Fiscaliteit

 • Hulp of ondersteuning bij de fiscale aangiftes voor personen, ondernemingen of rechtspersonen
 • Hulp of ondersteuning bij de BTW aangiftes en de klantenlisting
 • Bijstand tijdens fiscale controles
 • Evaluatie van de voorafbetalingen
 • Optimalisatie van spaargelden en aftrekbare investeringen
 • Vertegenwoordiging van de belastingplichtige bij de fiscale administraties
 • Hulp bij het vervullen van de fiscale verplichtingen
 • Specifiek advies in de materie van de fiscaliteit


Beheer en advies

 • Advies bij het oprichten van de onderneming
 • Het opstellen van een financieel plan
 • Hulp met het opstellen van de statuten
 • Administratieve bijstand bij het inschrijven in de Kruispuntbanken
 • Aansluiting bij de BTW
 • Advies bij de organisatie van uw boekhouding
 • Bijstand en advies voor de overschakeling van zelfstandige naar bedrijf
 • Bijstand, evaluatie en audit bij de aankoop van een onderneming of handelsfonds
 • Bijstand en advies bij de overdracht van de onderneming
 • Evaluaties van de onderneming


Audit

 • Controle en het in orde brengen van alle boekhoudkundige documenten
 • Realiseren van een externe audit
 • Analyse en bemerkingen van de jaarrekening