Juridische kennisgeving

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot de site www.ml-a.be en uw gebruik ervan. De site www.ml-a.be mag enkel ter informatie worden gebruikt. Door de site www.ml-a.be te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, of aan de aanvullende voorwaarden vermeld op de website www.ml-a.be. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, moet u de site www.ml-a.be niet gebruiken.

Wijziging van de voorwaarden en inhoud
MLA Accountancy kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht bij publicatie. Door verder te gaan op de site www.ml-a.be, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. MLA Accountancy behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site www.ml-a.be met onmiddellijke ingang, naar eigen keuze en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of deels te beperken of op te schorten.

Intellectueel eigendom
Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Het merk www.ml-a.be, evenals de andere merken of logo’s die op de site www.ml-a.be verschijnen, zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder handelsmerken, auteursrechten, modellen en patenten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s gemaakt van elementen van de site www.ml-a.be zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.ml-a.be is daarom verboden in de zin van het wetboek Intellectuele eigendom. De algemene structuur evenals de software, teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, zijn knowhow en alle andere elementen waaruit de site www.ml-a.be bestaat, zijn het exclusieve eigendom van www.ml-a.be of zijn partners. De reproductie en het gebruik van informatie (teksten, afbeeldingen, logo en foto’s) gepubliceerd door www.ml-a.be op de site www.ml-a.be is enkel toegestaan ​​voor informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en privé. Elke reproductie en elk gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is strikt verboden en vormt een inbreuk die bestraft kan worden volgens het wetboek intellectuele eigendom. Andere handelsmerken en logo’s zijn en blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle auteursrechten moeten op alle reproducties voorkomen.

Disclaimer
MLA Accountancy zal alles in het werk stellen om de juistheid te verzekeren van alle informatie die ter beschikking wordt gesteld van de gebruikers op de site www.ml-a.be, maar deze kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten of zelfs onvolledig zijn. Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door www.ml-a.be worden verbeterd en gewijzigd.

MLA Accountancy kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten en diensten die worden aangeboden op de site www.ml-a.be en/of de productie of verkoop ervan stopzetten.

MLA Accountancy garandeert geen ononderbroken toegang tot de site www.ml-a.be, noch de veiligheid van de webpagina’s van deze site of de afwezigheid van virussen of andere ongewenste hosten. MLA Accountancy wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de informatie beschikbaar op de site www.ml-a.be. Bovendien kan elke beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen, niet de verantwoordelijkheid dragen van www.ml-a.be, van een van haar dochterondernemingen of van een van de leden van dezelfde groep als deze. MLA Accountancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, verloren winsten of bedrijfsonderbreking als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de site www.ml-a.be te gebruiken.

De site www.ml-a.be kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Door op een van deze links te klikken, stemt u ermee in, voorafgaand aan elk gebruik van de betreffende site, op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden en deze te accepteren. De verantwoordelijkheid van www.ml-a.be kan niet in twijfel worden getrokken over de inhoud van deze websites. Toegang tot en gebruik van deze sites van derden is op eigen verantwoordelijkheid.

Privacybeleid
MLA Accountancy respecteert uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens nodig heeft, kan de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt in het kader van het beheer van hun account. De gebruiker kan zich altijd kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Hij kan hiervoor contact opnemen met info@ml-a.be of per post naar het postadres van MLA Accountancy. Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens heeft de gebruiker een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Op basis van bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij, op schriftelijke, ondertekende en gedateerde aanvraag aan MLA Accountancy, gratis een schriftelijk verslag van zijn persoonsgegevens ontvangen. Indien nodig kan vragen voor de aanpassing van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die onjuist, onvolledig of vervallen zijn.

MLA Accountancy kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals browserversie of IP-adres, het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de bezoeker of de domeinnaam van de site waarmee hij de site van MLA Accountancy, www.ml-a.be of waarnaar je het verlaat. Hierdoor kunnen onze teams de website van MLA Accountancy continu optimaliseren voor gebruikers.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site www.ml-a.be kunnen cookies worden geïnstalleerd op het opslaggeheugen van het apparaat waarmee de gebruiker verbinding maakt en dit enkel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestanden of cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker op andere sites surft. Met uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, vooraf geïnformeerd worden over de installatie van een cookie of cookies vervolgens van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser om hier meer over te weten.