Laadstation: belastingvermindering tot 31 augustus 2024

05/06/2024 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Laadstation: belastingvermindering tot 31 augustus 2024

Als u bij u thuis een vast laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor doet van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024.

Het gaat over uitgaven voor de aankoop in nieuwe staat van een vast laadstation, de plaatsing ervan en de keuring van de installatie.

Het laadstation moet:

  • vast zijn: het laadstation moet permanent in de grond of aan de muur bevestigd zijn,
  • geplaatst zijn in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning waar u op 1 januari van het aanslagjaar uw (fiscale) woonplaats had,
  • intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden,
  • enkel groene stroom gebruiken,
  • goedgekeurd zijn door een erkend keuringsorganisme.

Raadpleeg de circulaire(externe link) voor meer info.

Het bedrag van de uitgaven waarvoor we de belastingvermindering verlenen, is beperkt tot een maximum per laadstation en per belastingplichtige. Dat maximumbedrag hangt af van het jaar waarin u de uitgaven deed:

Uitgaven gedaan:Maximumbedrag van de uitgaven (per laadstation en per belastingplichtige)
van 1 september 2021 tot en met 31 december 20211.500 euro
van 1 januari 2022 tot en met 31 december 20221.750 euro
van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 20241.750 euro voor een unidirectioneel laadstation
8.000 euro voor een bidirectioneel laadstation

U vraagt de belastingvermindering door het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven in te vullen in het vak X van uw aangifte.

De belastingvermindering bedraagt 45 %30 % of 15 % van de in aanmerking komende uitgaven. Het tarief van de belastingvermindering hangt af van het jaar waarin u de uitgaven deed:

Uitgaven gedaan:Tarief
van 1 september 2021 tot en met 31 december 202245 %
van 1 januari 2023 tot en met 31 december 202330 %
van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 202415 %

U kunt de belastingvermindering slechts één keer aanvragen. Wanneer u in verschillende belastbare tijdperken uitgaven doet die in aanmerking komen voor de belastingvermindering, zal u de belastingvermindering slechts voor één belastbaar tijdperk mogen vragen. U mag dan enkel de vermindering vragen voor de uitgaven die u in dat belastbaar tijdperk deed.

Terug