Kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen – Aangifte

22/05/2024 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen – Aangifte

Ik heb een onroerend goed in het buitenland verworven. Hoe moet ik aangifte doen?

U kunt uw buitenlandse onroerend goed online aangeven via MyMinfin.be(externe link). Zo verloopt uw aangifte het snelst. Het kadastraal inkomen is meteen beschikbaar bij ‘Mijn onroerende goederen in het buitenland’ in de rubriek ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’.

Geef uw buitenlandse onroerend goed aan via MyMinfin(externe link)

Kunt u zich niet aanmelden in MyMinfin? In dat geval kunt u dit aangifteformulier downloaden (PDF, 1.16 MB)(This hyperlink opens a new window). Vul het formulier in en stuur het op naar:

FOD Financiën - AAPD - Cel Buitenlands KI
Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
9050 Gent

Goed om te weten:

  • U moet een aangifte indienen per goed of groep van goederen die één enkele woon- of bedrijfseenheid vormen.
  • Bezit u een goed in gemeenschap met uw partner, dan moet u elk apart een aangifte indienen.

Na verwerking van uw dossier ontvangt u een betekening. Dat is de officiële mededeling van het vastgestelde kadastraal inkomen. U moet dat kadastraal inkomen vermelden in uw belastingaangifte(This hyperlink opens a new window).

Bron

Terug