Nog geen duidelijkheid over het VAA. Welk bedrag gebruikt u in januari?

24/01/2024 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Nog geen duidelijkheid over het VAA. Welk bedrag gebruikt u in januari?

De netelige kwestie rond het sterk stijgende Voordeel Alle Aard blijft de regering beroeren. Een oplossing is nog niet gevonden. Vervelend, aangezien dit VAA eind deze maand in de lonen verwerkt zou moeten worden.

Ter herinnering: het VAA wordt elk jaar in januari aangepast. Enerzijds wordt het minimumbedrag geïndexeerd. Dat gebeurde ook dit jaar, met een stijging van 1.540 euro naar 1.600 euro op jaarbasis. Anderzijds wordt ook de formule herbekeken. En dan meer bepaald de component van de referentie-uitstoot. Deze wordt elk jaar berekend op basis van het gemiddelde van het wagenpark. En daalt met andere woorden. Zeer sterk zelfs, dit jaar, door de sterke groei van het aantal EV’s.

Dat zorgt voor problemen, aangezien het VAA van werknemers met een wagen met een verbrandingsmotor hierdoor sterk stijgt. Tot 20%, berekende De Tijd. Iets waar de regering niet zo mee opgezet is. Werken wordt op deze manier immers duurder. En bovendien zitten heel wat werknemers nog enkele jaren vast aan een leasecontract. Zij hebben dus geen andere keuze dan hun brandstofwagen houden.

Van NEDC naar WLTP

Eén van de oplossingen die op tafel ligt, is om de strengere en modernere WLTP-cyclus te gebruiken de uitstoot van de wagens te bepalen. Doordat deze hoger ligt, zou de referentie-uitstoot ook stijgen, waardoor de pil voor de werknemers met een brandstofwagen wat zachter wordt (lees hier meer over dit voorstel). 

Maar binnen de regering vindt men geen akkoord voor deze oplossing. Te meer omdat dit ook budgettaire gevolgen heeft. En ondertussen zitten de sociale secretariaten met de handen in het haar.

Welk VAA op het einde van de maand?

Want welk Voordeel Alle Aard gebruiken zij nu in hun loonverwerking aan het einde van de maand? De oplossing van de meeste sociale secretariaten is de volgende: gebruik de formule van 2023. Er is immers geen andere voorhanden. In de volgende maanden, wanneer de regering het eens geraakt over de berekening van het VAA voor 2024, kan je dan een correctie uitvoeren.

Het minimumbedrag van 2024 kan je wel al meenemen naar de berekening van dit jaar.

Bron

Terug