Wat is de CSRD, van toepassing vanaf 1 januari 2024?

23/01/2024 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Wat is de CSRD, van toepassing vanaf 1 januari 2024?

De Europese Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD), die van toepassing is vanaf 1er januari 2024, stelt nieuwe normen en verplichtingen vast voor niet-financiële verslaglegging. De richtlijn is van toepassing op grote bedrijven en kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen.

De doelstellingen van de CRSD-richtlijn

Het doel van deze richtlijn is om duurzame ontwikkeling door bedrijven aan te moedigen en om bedrijven te identificeren die op dit gebied gedisciplineerd zijn. De verzamelde informatie zal het makkelijker maken om de impact van het bedrijf en zijn activiteiten op het milieu te beoordelen.

Het is een vervolg op de richtlijn uit 2014 over de publicatie van niet-financiële informatie en heeft als doel de niet-financiële verslaggeving door Europese bedrijven te harmoniseren.

Welke informatie moet ik verstrekken?

Niet-financiële rapportage omvat de ESG-gegevens (Environmental, Social and Governance) van een bedrijf. Dit omvat :

  • milieufactoren: beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, biodiversiteit, gebruik van hulpbronnen, enz;
  • sociale factoren: gelijke kansen, arbeidsomstandigheden, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, enz;
  • Bestuursfactoren: rol van bestuursorganen, lobbyactiviteiten, beheer van relaties met commerciële partners, enz.

De door het bedrijf verstrekte informatie moet worden gecertificeerd door een commissaris of een geaccrediteerde onafhankelijke derde partij.

Geleidelijke implementatie

De Europese CRSW-richtlijn wordt in 3 fasen toegepast, afhankelijk van de betrokken bedrijven:

Inwerkingtreding van de richtlijn MVOEerste rapportageBetrokken bedrijven
1er januari 20242025 (voor het jaar 2024)Bedrijven die al vallen onder de richtlijn betreffende de publicatie van niet-financiële informatie die sinds 2018 van kracht is. Dat wil zeggen, bedrijven die aan twee van de volgende criteria voldoen: meer dan 500 werknemers, meer dan €40 miljoen omzet, meer dan €20 miljoen balanstotaal
1er januari 20252026 (voor het jaar 2025)Bedrijven die voldoen aan twee van de volgende criteria: meer dan 250 werknemers, meer dan €40 miljoen omzet, meer dan €20 miljoen aan totale activa
1er januari 20262027 (voor het jaar 2026)beursgenoteerde mkb-bedrijven (met uitzondering van micro-ondernemingen: bedrijven met minder dan 10 werknemers en een balanstotaal van maximaal €350.000 of een netto-omzet van maximaal €700.000)

Wettelijke teksten en referenties

Terug