Wat veranderde er in 2023?

14/12/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Wat veranderde er in 2023?

2023 is bijna om, tijd voor een terugblik. Wat is er het afgelopen jaar veranderd op hr-vlak? Met deze lijst ben je snel up-to-date.

Groenere mobiliteit

2023 was het jaar van de (al dan niet volledig) elektrische bedrijfswagen. Sinds 1 juli zijn nieuw aangeschafte plug-inhybrides niet meer volledig fiscaal aftrekbaar. Ook de aftrekbaarheid van de brandstofkosten daalt stelselmatig. De overheid stimuleert elektrische mobiliteit en daar profiteer jij maar beter snel van, want de aftrekbaarheid van de installatie van een publiek laadstation zakte al naar 150% op 1 januari 2023 en wordt 100% op 1 januari 2025.

Met het mobiliteitsbudget en de veralgemeende fietsvergoeding van 0,27 euro per km gaat de mobiliteitssteun breder dan enkel elektrische bedrijfswagens. Maakt je medewerker verplaatsingen met het eigen voertuig? Ook daarvoor zijn de regels aangepast.

We beantwoorden heel wat vragen over mobiliteit op onze FAQ. Zelf aan de slag met het mobiliteitsbudget? Gebruik onze toolkit.

Uitgebreider aanwerven

Studentenarbeid is ook voor 2023 en 2024 uitgebreid tot 600 uren per jaar.

Ook de flexi-jobs werden uitgebreid in 2023, naar de volgende sectoren.

  • het nationale paritair comité voor de sport (PC 223)
  • het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (PSC 303.03)
  • het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304)
  • het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen- en diensten (PC 330) en de vergelijkbare sector openbare zorg
  • chocolatiers (gespecialiseerde winkels (NACE-code 47242) binnen het paritair comité voor de voedselnijverheid (PC 118))

Verloning

Het begin van 2023 betekende voor veel bedrijven een grote stijging van de loonkostendoor de hoge inflatie. Die nam sterk af in de loop van het jaar, al is een negatieve indexnog niet in zicht. De loonnorm bedroeg 0%, maar er was wel de koopkrachtpremie. Daarover lopen de sectorale onderhandelingen nog in sommige sectoren nog steeds.

Verder was 2023 een overgangsjaar voor de fiscaal gunstige regeling van de auteursrechten. In 2024 is het afgelopen, tenzij je voldoet aan de nieuwe, strengere toepassingsvoorwaarden. Gelukkig behandelen we heel wat interessante alternatieven in onze kmo-verloningsgids Pay Facts 2023.

Wellbeing en gezondheid

In 2023 verdwenen de laatste coronamaatregelen. Al blijft voorzichtigheid geboden.

Voor werknemers die na minstens 1 jaar ziekteverlof met toestemming van het ziekenfonds het werk progressief hervatten, kun je sinds 1 april 2023 een premie van 1000 euro krijgen. Meer details lees je in onze FAQ.

Sinds eind 2022 moeten je werknemers geen medisch attest meer voorleggen als ze één dag ziek zijn, en dat tot driemaal per jaar. Kmo’s met minder dan 50 werknemers mogen daarvan afwijken, maar enkel als ze die afwijking uitdrukkelijk opnemen in een cao of het arbeidsreglement. Veelgestelde vragen (en antwoorden) vind je in ons blogartikel.

Eveneens verplicht vanaf (gemiddeld minstens) 50 werknemers: een vertrouwenspersoon. We verwachten dat die verplichting nog in 2023 ingaat. Tijd voor actie, dus, want de aanstelling vergt wat tijd en denkwerk. Je kunt hierover overleggen met je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Arbeidsdeal: ben je volledig in orde?

De arbeidsdeal dateert van eind 2022, maar in 2023 waren er nog verschillende deadlines rond maatregelen uit die arbeidsdeal. We lijsten ze hier op. Deadline gemist? Klik op de link voor informatie en oplossingen.

Klokkenluiders: intern meldingskanaal verplicht

Bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten sinds 15 februari 2023 een intern meldingskanaal hebben voor klokkenluiders. Bedrijven met minstens 50 en minder dan 250 werknemers hebben tijd tot 17 december 2023. Bedrijven met minder dan 50 werknemers mogen maar moeten geen intern meldingskanaal installeren.

Overuren

Van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 is het aantal fiscaal gunstige overuren uitgebreid van 130 naar 180 uren. De werkgever moet minder bedrijfsvoorheffing doorstorten op deze overuren en de werknemer geniet van een vermindering in de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting.

Voor dezelfde periode zijn er 120 netto vrijwillige overuren (relance-uren) die de werknemer mag presteren. Op die uren betaal je als werkgever geen overloontoeslag. Ze tellen niet mee voor de interne overurengrens en er zijn geen RSZ-bijdragen en belastingen op verschuldigd.

Bron

Terug