Aankoopoptie op een bedrijfswagen of contractverlenging: welke fiscale en sociale behandeling?

15/08/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Aankoopoptie op een bedrijfswagen of contractverlenging: welke fiscale en sociale behandeling?

In zijn mededeling ter bevestiging van de nieuwe methode voor de berekening van de CO2-bijdrage voor auto’s met een niet-nuluitstoot, heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een aantal concrete overgangssituaties gespecificeerd. Deze omvatten de behandeling van aankoopopties in leasecontracten en de verlenging van deze leasecontracten. Dit was ook een gelegenheid om de fiscale behandeling van dit soort situaties te bekijken.

Je moet wel op een andere planeet wonen om dit niet te weten: de CO2-bijdrage (ook bekend als de solidariteitsbijdrage) die van toepassing is op auto’s die CO2 uitstoten, wordt – in de meeste gevallen – vermenigvuldigd met een coëfficiënt die in de loop van de tijd stijgt.

Lees ook:

RSZ bevestigt berekeningsmethode voor CO2-bijdrage van bedrijfswagens besteld vanaf 1 juli 2023

De RSZ heeft twee specifieke gevallen geïdentificeerd.

  • Wanneer een aankoopoptie voor de werkgever voorzien is in de lease- of huurovereenkomst, en wanneer de overeenkomst werd afgesloten voor 1 juli 2023, moet de multiplicatiefactor niet worden toegepast nadat het bedrijfsvoertuig door de werkgever wordt aangekocht.
  • Ook wanneer in de oorspronkelijke overeenkomst aangegaan vóór 1 juli 2023 een verlenging werd voorzien, moet de multiplicatiefactor niet worden toegepast na verlenging van de overeenkomst. Dit geldt enkel maar als alle concrete uitvoeringsmodaliteiten van die verlenging (waaronder de duur van de verlenging, de nieuwe leasingtermijnen, de nieuwe optieprijs, enz.) in de optie tot verlenging werden voorzien.

Verlengingen van een lease- of huurovereenkomst en aankoopopties die niet in de oorspronkelijke overeenkomst werden voorzien, worden beschouwd als nieuwe overeenkomsten waarvoor de multiplicatiefactor en het verhoogde minimumbedrag moeten worden gebruikt. 

En vanuit fiscaal oogpunt?

De FOD Financiën is duidelijk op dit punt:

“De toepasselijke aftrekbeperking wordt bepaald op het moment dat de belastingplichtige het voertuig kocht, leaset of huurt. Een belastingplichtige die in de loop van 2024 een gebruikt voertuig koopt dat oorspronkelijk werd aangekocht vóór 01.07.2023, zal onderworpen zijn aan de aftrekbeperking die van toepassing is in 2024, op het ogenblik van de aankoop van het gebruikte voertuig.

Wanneer een leaseovereenkomst voorziet in de uitoefening van een koopoptie bij afloop van de overeenkomst, blijven de bepalingen betreffende de aftrekbaarheid van voertuigen van toepassing zoals zij golden op het tijdstip waarop de leaseovereenkomst werd gesloten indien de optie daadwerkelijk wordt uitgeoefend. “

Dit laatste punt betekent dat een belastingplichtige die een leasecontract tekent met een koopoptie voor het voertuig vóór een van de data die zijn aangegeven voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels, en die deze koopoptie uitoefent na afloop van het leasecontract, de belastingregels behoudt die van toepassing waren op de datum van het leasecontract.

Voor de belastingdienst is het belangrijk om het oorspronkelijke bedrijf of de oorspronkelijke zelfstandige die het contract heeft ondertekend, te kunnen traceren. De transactie moet hetzelfde btw-nummer hebben.

Bron

Terug