De inflatie bedraagt 5,20%

30/05/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug De inflatie bedraagt 5,20%

Consumptieprijsindex van mei 2023

  • De inflatie daalt in mei van 5,60% naar 5,20%.
  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 0,48 punt of met 0,38%.
  • De inflatie op basis van de gezondheidsindex daalt van 5,95% naar 5,90%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 124,63 punten.
  • Daarnaast is de inflatie van voeding het laatste jaar sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 15,51% tegenover 16,64% in april. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 2,98 procentpunten.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 8,70% in mei, tegenover 8,28% in april.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in mei hadden betrekking op de herstellingen en het onderhoud van voertuigen, vliegtuigtickets, private huur, vakantiedorpen, frituren, fastfood en snackbars, hotelkamers en alcoholische dranken. Motorbrandstoffen, elektriciteit, brood en granen, net als huisbrandolie hadden een verlagend effect op het indexcijfer.

De inflatie bedraagt 5,20% in mei, tegenover 5,60% in april en 6,67% in maart. De inflatie op basis van de gezondheidsindex daalt deze maand tot 5,90%, tegenover 5,95% in april en 7.35% in maart. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 9,30%, tegenover 9,02% in april en 9,25% in maart. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 8,70% in mei, tegenover 8,28% in april en 8,57% in maart.

Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we deze maand een verdere sterke daling van de inflatie, die deze maand -21,98% bedraagt ten opzichte van -17,08% vorige maand en -10.11% in maart. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -26,3% tegenover -20,4% vorige maand. Deze bedroeg nog 35,5% in december. Voor aardgas gaat ze van -62.1% vorige maand naar -60.4% deze maand. In december bedroeg ze nog 73,1%. In vergelijking met vorige maand stegen de aardgasprijzen met 2,3% en daalden de elektriciteitsprijzen met 4,4%. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 27,5% gestegen in één jaar tijd. De motorbrandstofprijzen lagen 12,6% lager dan in mei vorig jaar en daalden deze maand met 4,0% ten opzichte van vorige maand.

De inflatie voor diensten steeg van van 6,80% naar 8,16%. De inflatie voor huur blijft nagenoeg stabiel en gaat van 6,22% naar 6,23%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 15,51%, tegenover 16,64% vorige maand. Deze inflatie is de afgelopen maanden fors toegenomen. In mei van vorig jaar was ze nog 6,32%.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 19,9%. Voor vis is de inflatie nu 12,2%. De inflatie voor zuivelproducten is deze maand 23,8%, voor brood en granen 15,9% en voor vlees 12,9%.

De terugval van de inflatie in de afgelopen maanden kan toegeschreven worden aan de daling van de prijzen van energie. De energie-inflatie daalt van -17,08% in april 2023 tot -21,98% in mei 2023 en draagt -2,98 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 15,51%, levert een bijdrage van 2,98 procentpunten.

De prijs voor aardgas steeg met gemiddeld 2,3% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 4,4% gedaald.

Enkele producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend:Inflatie
Hout en andere vaste brandstoffen48,2%
Vliegtuigtickets41,8%
Cacao en chocolade in poedervorm31,8%
Hotelkamers29,4%
Suiker29,1%
Pizza en quiche28,9%
Volle melk28,8%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van mei vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:Inflatie
Aardgas-60,4%
Andere brandstoffen (LPG)-29,5%
Elektriciteit-26,3%
Diesel-15,2%
Televisies-14,1%

De hoofdgroep die in mei de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 2,35 procentpunten. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impactuitgeoefend met -3,32 procentpunten.

De hoofdgroep met de grootste bijdrage [ii] tot de inflatie is voeding en niet-alcoholische dranken met 2,86 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door huisvesting, water en energie met -1,70 procentpunt.

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 2,7% in mei 2023.

Toelichting over de indexniveaus

De consumptieprijsindex is in mei 2023 met 0,48 punt of 0,38% gestegen tot 127,30 punten, tegenover 126,82 punten in april 2023 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in mei met 0,65 punt en bedraagt 127,35 punten tegenover 126,70 punten in april. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in mei 124,63 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 125,60 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in mei hadden betrekking op de herstellingen en het onderhoud van voertuigen, vliegtuigtickets, de private huur, frituren, fastfood en snackbars, hotelkamers, vakantiedorpen en alcoholische dranken. Motorbrandstof, elektriciteit, brood en granen, en huisbrandolie hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:Invloed:Dalend:Invloed:
Onderhoud van voertuigen+0,160 puntBrandstoffen-0,200 punt
Vliegtuigtickets+0,125 puntElektriciteit-0,170 punt
Private huur+0,080 puntBrood en granen-0,060 punt
Frituren, fastfood en snackbars+0,065 puntHuisbrandolie-0,050 punt
Hotelkamers+0,060 punt  
Vakantiedorpen+0,060 punt  
Alcoholische dranken+0,055 punt  

De prijs van het onderhoud en de herstellingen van voertuigen bedroeg deze maand gemiddeld 4,3%. De prijzen van vliegtickets zijn in mei met gemiddeld 18,3% gestegen. Private huur werd deze maand gemiddeld 0,9% duurder. Frituren, fastfood en snackbars werden deze maand gemiddeld 4,1% duurder. De prijzen van hotelkamers stegen deze maand gemiddeld 7,0%. Vakantiedorpen waren 10,1% duurder in mei dan vorige maand. De prijs van alcoholische dranken steeg deze maand met 2,5%.

De prijzen van motorbrandstoffen en elektriciteit zijn deze maand gemiddeld met respectievelijk 4,0% en 4,4% gedaald. De prijzen van brood en granendaalden met 1,4%. Huisbrandolie, afgevlakt over 12 maanden, kostte in mei gemiddeld 2,7% minder.

2013 = 100FebruariMaartAprilMei
Consumptieprijsindex126,95127,67126,82127,30
Inflatie6,62%6,67%5,60%5,20%
Gezondheidsindex126,86127,80126,70127,35
Afgevlakte gezondheidsindex*125,00125,08124,79124,63
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

Bron

Terug