Autofiscaliteit in Wallonië: eindelijk een akkoord over de Belasting op Inverkeerstelling (BIV)

04/05/2023 - Gepubliceerd door : FiduPress < Terug Autofiscaliteit in Wallonië: eindelijk een akkoord over de Belasting op Inverkeerstelling (BIV)

De Waalse regering Di Rupo heeft in tweede lezing een nieuwe versie van het ontwerpdecreet over de autofiscaliteit in Wallonië goedgekeurd. Wat voorziet deze tekst, voorgesteld door de Ecolo-minister bevoegd voor Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry?

Zoals enkele weken geleden al werd vermeld, zal de belastinghervorming alleen gevolgen hebben voor de belasting op inverkeerstelling (die wordt betaald bij de aankoop van het voertuig), en wel vanaf juli 2025. De jaarlijkse verkeersbelasting blijft ongewijzigd.

“Het doel van deze hervorming is de Waalse burgers aan te moedigen om nieuwe of tweedehandsvoertuigen te kopen die lichter en minder krachtig zijn en minder CO2 uitstoten. Het vervoer is immers verantwoordelijk voor 22% van de uitstoot van broeikasgassen en de regering heeft zich ertoe verbonden om deze tegen 2030 in Wallonië met 55% te verminderen”, aldus Ecolo-minister Philippe Henry.

De Belasting op Inverkeerstelling (TMK) zal dus dalen of stijgen afhankelijk van de impact van het gekozen voertuig op de infrastructuur (schade aan wegen en gebruik van de openbare ruimte), het milieu (gevolgen voor de gezondheid en het klimaat) of de risico’s bij ongevallen (zwaardere en krachtigere voertuigen die betrokken zijn bij ernstigere ongevallen).

Nieuwe consultaties

Voor deze nieuwe versie van de hervormingstekst werd rekening gehouden met het advies van de volgende organisaties: de Waalse Raad voor belastingen en financiën, de FOD Financiën, het EESC, het UVCW, Canopea, de Ligue des Familles, Traxio en Febiac.

“Aan het eind van dit overleg is het oorspronkelijke systeem, dat door zijn soms tegenstrijdige evenwichtsoefening zeer complex was geworden, vereenvoudigd. De nieuwe versie van de hervorming behoudt uiteraard de centrale doelstelling om de aankoop van minder zware en vervuilende auto’s aan te moedigen. De boodschap aan onze medeburgers is ondubbelzinnig: via de belasting op inverkeerstelling wordt de aankoop beïnvloed, die uiteindelijk het meest bepalend is voor de toekomstige samenstelling van het wagenpark”, aldus Philippe Henry.

De tekst zal voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Berekening van de BiV

De formule die zal worden toegepast voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting is de volgende:

 • voor thermische voertuigen, geen wijziging ten opzichte van de tekst van de eerste lezing:
  BIV= vermogen x CO2 x MTM x coëfficiënt brandstoftype
  • Wat het vermogen betreft, blijft het huidige systeem van een bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het vermogen (kW) van de auto gehandhaafd.
  • De CO2-factor wordt berekend door de uitstoot van het voertuig te delen door de gemiddelde uitstoot van het wagenpark in het voorgaande jaar (in 2021 was dit 136 g/km in WLTP of 115 g in NEDC).
  • Hetzelfde principe geldt voor de maximaal toegestane massa (MTM): de massa van het te registreren voertuig moet worden gedeeld door het gemiddelde van het wagenpark in het voorgaande jaar (1.838 kilo in 2021).
  • Benzine en diesel: Coëfficient = 1
 • Voor elektrische voertuigen werd de C in de formule aangepast na de eerste lezing:
  BIV = vermogen x MTM x coëfficiënt volgens brandstoftype
  • Coëfficiënt = 0,09 voor voertuigen met een vermogen < 120 KW
  • Coëfficiënt = 0,18 voor voertuigen met een vermogen > 120 KW en < 160 KW
  • Coëfficiënt 0,26 voor voertuigen met een vermogen > 160 KW
 • Voor plug-in hybride voertuigen is de C gelijk aan 0,80 (en dat is geen wijziging ten opzichte van de tekst in eerste lezing).

De keuze voor elektrische en hybride motoren wordt met andere woorden bij de berekening van de belasting bevoordeeld ten opzichte van benzine- of dieselmotoren:

 • Voordelig karakter voor elektrische voertuigen: met een coëfficiënt van 0,09 tot 0,26 (d.w.z. een vermindering van 91 tot 74%, afhankelijk van het vermogen van het voertuig)
 • Voordelig karakter voor hybriden: een coëfficiënt van 0,80 (d.w.z. een vermindering met 20%)

Praktische aspecten

De hervorming moet op 1 juli 2025 in werking treden. Ze zal alleen gelden voor nieuwe inschrijvingen. Zo kunnen mensen bij de aankoop van hun voertuig anticiperen op de nieuwe belasting.

Voor de burgers verandert er niets aan de administratieve procedures voor de registratie en het in het verkeer brengen van hun voertuig. Het is de keuze van het voertuig, nieuw of tweedehands, die rechtstreeks van invloed is op het bedrag van de belasting.

De hervorming voorziet in een minimum BIV van 50 euro en een maximum van 9.000 euro.

Korting voor grote gezinnen

Het nieuwe berekeningssysteem mag ook grote gezinnen, die vaak een groter voertuig nodig hebben, niet benadelen.

Er wordt een korting van 100 euro toegepast (wanneer de maximaal toegestane massa van het voertuig tussen 1.838 kg (scharnierindex) en 2.750 kg ligt).

Nieuwsamengestelde gezinnen (minimaal 3 kinderen per huishouden) komen ook in aanmerking voor deze korting.

In ieder geval is dit voordeel beperkt tot één voertuig per huishouden.

Degressiviteit voor tweedehands auto’s

Net als nu zal het bedrag van de BIV dalen naar gelang van de leeftijd van het gebruikte voertuig: hoe ouder het voertuig, hoe lager de BIV (de verlaging bedraagt 10% per jaar tot 5 jaar en 5% per jaar na 5 jaar en tot 15 jaar). Het is niet de bedoeling burgers die het zich niet kunnen veroorloven een nieuw voertuig te kopen, te benadelen.

Enkele voorbeelden

Source: Philippe Henry

Bron

Terug